Untitled Document
 
 
         
 
เบอร์ Line : 091-996-6659
 
   
     
     2 6 9 1 9 9
 
     เปลี่ยนชื่อค่าครู 1445(รับ 3 ชื่อ) เปลี่ยนนามสกุล 2000(รับ 2 นามสกุล) เบอร์ไลน์ 091-996-6659
Untitled Document
 เมนู
 หน้าแรก
 บริการลูกค้า
   เปลี่ยนชื่อ/ติดต่อเรา
   ตรวจชื่อพลังเงา
   พลังเงาซ้อน
   ตัวอย่างรีวิวลูกค้า
   ตัวอย่างรีวิวเบอร์โทร
   ฤกษ์มงคล/เขมร
   ต้องทำอย่างไรในวันเปลี่ยนชื่อ
   ตรวจสอบชื่อ,นามสกุล,บริษัท,
    ร้านค้า

   เลขศาสตร์ภาษาอังกฤษ
   ทักษา
   เลขศาสตร์
   อายตนะ6
 ดูดวง
   กราฟชีวิต
   พรหมชาติ
   ตรวจเช็คทะเบียนรถ
   ฮวงจุ้ยประยุกต์
   เช็คดวงซะตาดาวเสวยอายุ
     -  ท่านที่เกิดวันอาทิตย์
     -  ท่านที่เกิดวันจันทร์
     -  ท่านที่เกิดวันอังคาร
     -  ท่านที่เกิดวันพุธ
     -  ท่านที่เกิดวันพุธ กลางคืน
     -  ท่านที่เกิดพฤหัสบดี
     -  ท่านที่เกิดวันศุกร์
     -  ท่านที่เกิดวันเสาร์
   บทสวดมนต์ประจำวันเกิด
   บทสวดมนต์ประจำวันเกิด(ย่อ)
   ดูดวง 12 ราศี
   ทำนายวันเกิด, ชาตาประจำวัน
   กำเนิดวันทั้ง 7
   กำเนิดเดือนทั้ง 12
   กำเนิดปีทั้ง 12
   สมพงศ์เป็นมิตร เป็นศัตรูกัน
   สมพงศ์แต่งงาน
   สมพงศ์มหาสมบัติ
   สมพงศ์นาคคู่
   ตำรามหาฤกษ์
   การบูชาพระประจำวันเกิด
ประชาสัมพันธ์งานบุญ
   พลังเงา...พลังบุญ
   วิธีการไหว้พระราหู
   วิธีการเสริมดวงเกี่ยวกับชื่อ

ติดต่อ แอดไลน์ที่เบอร์นี้091-996-6659
คลิกที่นี่

https://line.me/ti/p/8HRPSRLUdN


   บทสวดมนต์ประจำวันเกิด  
 


   บทสวดบูชาพระประจำวันเกิดอาทิตย์   

           อุเทตะยัญจักขุมา  เอกะราชา  หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส  ตัง  ตัง  นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง  ตะยัชชะคุตตา  วิหะเรมุทิวะสัง  เย  พราหมมะณา  เวทะคุ  สัพพะ  ธัมเม  เต  เม  นะโม  เต  จะ  มัง  ปาละยันตุ  นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา  นะโม  วิมุตตานัง  นะโม  วิมุตติยา  อิมัง  โส  ปะริตตัง  กัตวา  โมโร  จะระติ  เอสะนา ฯ  (สวดกลางวัน  ๖  จบ)

           อะเปตะยัญจักขุมา  เอกะราชา  หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส  ตัง  ตัง  ระมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง  ตะยัชชะคุตตา  วิหะเรมุ  รัตติง  เย  พรหมมะณา  เวทะคุ  สัพพะ  ธัมเม  เต  เม  นะโม  เต  จะ  มัง  ปาละยันตุ  นะมัตถุ  พุทธานัง  ระมัตถุ  โพธิยา  นะโม  วิมุตตานัง  ระโม  วิมุตติยา  อิมัง  โส  ปะริตัง  กัตวา  โมโร  วาสะมะกัปปะยีติ ฯ  (สวดกลางคืน  ๖  จบ)
           สวดวันละ  ๖  จบ  จะมีความเจริญรุ่งเรืองปละความสุขสวัสดีตลอดกาล  ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์  พึงใช้สีที่เป็นมงคลสำหรับเป็นเครื่องนุ่งห่มประดับบ้านเรือนหรือเครื่องประดับตัว
*******************

  บทสวดบูชาพระประจำวันจันทร์

           ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ  โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท  ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง 
อะกันตัง  พุทธานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ
           ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ  โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท  ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง 
อะกันตัง  ธัมมานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ
           ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ  โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท  ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง 
อะกันตัง  สังฆานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ  (สวด  ๑๕  จบ)
           สวดวันละ  ๑๕  จบ  นะมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ  ขึ้นไป
*******************

  บทสวดบูชาพระประจำวันอังคาร

           ยัสสานุภาวะโต  ยักขา  เนวะ  ทัสเสนติ  ภิงสะนัง  ยัมหิ  เจวานุยุญชันโต  รัตตินทิวะมะตันทิโต  สุขัง 
สุปะติ  สุตโต จะ  ปาปัง  กิญจิ  นะปัสสะติ  เอวะมาทิคุณูเปตัง  ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ  (สวด  ๘  จบ)
           สวดวันวะ  ๘  จบ  จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน
*******************

บทสวดบูชาพระประจำวันพุธ

           บทสวดพระพุธ สัพพาสีวิสะชาตีนัง  ทิพพะมันตาคะทัง  วิยะยันนาเสติ  วิสัง  โฆรัง  เสสัญจาปิ  ปะริสสะยัง 
อาณักเขตตัมหิ  สัพพัตตะ  สัพพะทา  สัพพะปาณินัง  สัพพะโสปิ  นิวาเรติ  ปะริตตันตัม  ภะณามะ  เห ฯ  (สวด  ๑๗  จบ)
           สวดวันละ  ๑๗  จบ  จะมีความสุขสวัสดียิ่ง ๆ  ขึ้นไป
*******************

  บทสวดบูชาพระประจำวันราหู (วันพุธกลางคืน)  

    บทสวดพระราหู   กินนุ  สันตะระมาโน  วะ  ราหุ  สุริยัง  ปะมุญจะสิ  สังวิคคะรูโป  อาคัมมะ  กินนุ  ภีโต  วะ 
ติฏฐะสีติ  สัตตะธา  เม  ผะเล  มุทธา  ชีวันโต  นะ  สุขัง  ละเภ  พุทธะคาถาภิคีโตมหิ  โน  เจ 
มุญเจยยะ  สุริยันติ ฯ  (สวดกลางวัน)
สวดวันละ  ๑๒  จบ  จะมีความเจริญสุขสวัสดีฯ

          กินนุ  สันตะระมาโน  วะ  ราหุ  จันทัง  ปะมุญจะสิ  สังวิคคะรูโป  อาคัมมะ  กินนุ  ภีโต  วะ 
ติฏฐะสีติ  สัตตะธา  เม  ผะเล  มุทธา  ชีวันโต  นะ  สุขัง  ละเภ 
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ  โน  เจ  มุญเจยยะ  จันทิมันติ ฯ  (สวดกลางคืน)
           สวดคืนละ  ๑๒  จบ  จะมีความเจริญสุขสวัสดี ฯ
*******************

บทสวดบูชาพระประจำวันพฤหัสบดี

           ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร  นิพพัตตัง  โมระดยนิยังเยนะ  สังวิหิตารักขัง  มะหาสัตตัง 
วะเนจะรา  จิรัสสัง  วายะมันตาปิ  เนวะ  สิกขิงสุ  คัณหิตุง  พรัหมะมันตันติ 
อักขาตัง  ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ  (สวด  ๑๙  จบ)
            สวดวันละ  ๑๙  จบ  จะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ  ขึ้นไป
*******************

บทสวดบูชาพระประจำวันศุกร์


           อัปปะสันเนหิ  นาถัสสะ  สาสะเน  สาธุ  สัมมะเต  อะมะนุสเสหิ  จัณเฑหิ  สะทา  กิพพิสะการิภิ 
ปะริสานัญจะ  ตัสสันนะ  มะหิงสายะ  จะ  คุตติยา  ยันเทเสสิ  มะหาวีโร 
ปะริตตันตัม  ภะณามะ  เห ฯ  (สวด  ๒๑  จบ)
           สวดวันละ  ๒๑  จบ  จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน ฯ
*******************

บทสวดบูชาพระประจำวันเสาร์


           ยะโตหัง  ภะคินิ  อะริยายะ  ชาติยา  ชาโต  นาภิชานามิ  สัญจิจจะปาณัง  ชีวิตา  โวโรเปตา 
เตนะ  สัจเจนะ  โสตถิ  เต  โหตุ  โสตถิ  คัพภัสสะ ฯ  (สวด  ๑๐  จบ)
           สวดวันละ  ๑๐  จบ  จะมีความสุขความเจริญและเกิดความสวัสดีมีมงคลตลอดกาลนาน
******************

พลังเงา, พลังสะท้อน, พลังเงาสะท้อน, พลังอายตนะ, ค่าพลังสะท้อน, ค่าพลังเงา, อายตนะ6, พลังดาวพระเคราะห์, พลังดาว, หลักทักษา

Untitled Document
     
   
   0919966659  
อ.ธราลิณ กัลชยารพล
เบอร์โทร091-996-6659
E-mail dudung987@gmail.com


Copyright (C) 2009 by Do-Doung.com
ออกแบบเว็บไซต์และโปรโมทเว็บ โดย Modern-design.in.th